דוד גרוס


דוד גרוס
יועץ נדל"ן - מומחה לבני ברק

מס' רישיון תיווך: 315921